AnderssonPiltz Ungdomshem

AnderssonPiltz

Vi har ett ungdomshem mellan Varberg och Falkenberg i Halland och träningslägenheter som finns i Göteborg.

Vi erbjuder HVB för pojkar mellan 13 och 21 år en trygg, utvecklande och välstrukturerad vardag.
Vi har fyra platser och arbetar intensivt med den mindre gruppen.
Samt en HVB plats i en Friggebo jämte huset för ålder 18-23 år.

Vi har träningslägenheter för åldern 18 till 23 år.

Vi har stödboende för åldrarna 16 till 20 år för pojkar och flickor i centrala Göteborg.

Vi har ett gott samarbete med grund- och gymnasieskola.

Vi erbjuder psykologutredning.


Kontakt
Jessica
0709-53 59 79
jessica.ronnerfors@positivum.se


AnderssonPiltz Hemsida