Kontakt

 

Kontakt

Gamla Kungsbackavägen 26
431 61 Kungsbacka

Telefon : 031-27 28 28
E-post: info@positivum.se

 

Verksamhetschef för Positivum vård och behandling och Andersson-Piltz
Jessica Rönnerfors
Telefon: 0709535979
jessica.ronnerfors@positivum.se

 

Föreståndare för Tölö Stödboende (psykosocial inriktning)
Jessica Rönnerfors
Telefon: 0709535979
jessica.ronnerfors@positivum.se

 

Enhetschef Boende med bostöd
Sarah Andersson
Telefon: 0709536620
sarah.andersson@positivum.se

 

Enhetschef Familjehemsenheten
Victor Jonsson
Telefon: 0709535986
victor.jonsson@positivum.se

 

Enhetschef Kvinnojourboende Linnea, Villa Förtroligheten och Villa Bo
Sofia Angervall
Telefon: 0730840803
sofia.angervall@positivum.se

 

Enhetschef/Föreståndare
Jenny Knutsson
Andersson-Piltz ungdomshem
HVB Frida (flickor 16-20 år)
HVB Landa (pojkar 16-20 år)
Telefon: 0730 43 47 67
jenny.knutsson@andersson-piltz.se

 

Enhetschef Stödboende Mölndal (ensamkommande)
Tove Mathiesen Lilja
Telefon: 072-8577482
tove@positivum.se

 

Enhetschef Öppenvård
Maria Thoresson
Mobil: 0701446749
maria.thoresson@positivum.se