Positivum Vård & behandling

 

 

Positivum vård & behandling bedriver verksamheter inom Stödboenden för ungdomar med psykosocial problematik, konsulentstödd familjehemsvård samt öppenvård för individer med psykosocial problematik och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Verksamheterna är belägna i Göteborg och Kungsbacka med omnejd.

För mer information kontakta respektive enhet.


Stödboende
Jessica Rönnerfors
0709535979
jessica.ronnerfors@positivum.se


Boende med stöd
Sarah Andersson
0709536620
sarah.andersson@positivum.se


Familjehemsvård
Victor Jonsson
0709535986
victor.jonsson@positivum.se

Rickard Krogh
0728577483
rickard@positivum.se


Öppenvård
Maria Thoresson
0701446749
maria.thoresson@positivum.se