Positivum Vård & behandling

 

 

Positivum vård & behandling bedriver verksamheter inom Stödboenden för ungdomar med psykosocial problematik, konsulentstödd familjehemsvård samt öppenvård för individer med psykosocial problematik och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Verksamheterna är belägna i Göteborg och Kungsbacka med omnejd.

För mer information kontakta respektive enhet.

Stödboende
Victor Jonsson
0709535986
victor.jonsson@positivum.se

Familjehemsvård
Victor Jonsson
0709535986
victor.jonsson@positivum.se

Öppenvård
Maria Thoresson
0701446749
maria.thoresson@positivum.se