Sysselsättning

dsc05997

Arbetslivet
För att lyckas etablera sig väl i samhället är sysselsättning en av nycklarna. Därför är vi på Positivum väldigt måna om att våra boende ska få en bra start i livet genom att tidigt fundera kring yrkesval samt tillägna sig erfarenheter av hur arbetsmarknaden fungerar. Att arbeta extra eller att praktisera har goda integrerande effekter och därför satsar Positivum på att individuellt vägleda våra boende ut i arbetslivet. Med vårt stora kontaktnät har vi mycket goda chanser att erbjuda våra ungdomar praktikplatser eller sommar/extrajobb.

Föreningslivet
Även deltagande i föreningslivet ger stora resultat vad gäller integrering i samhället. Av den anledningen satsar vi också på att uppmuntra och coacha ungdomarna till föreningar av olika slag. I föreningslivet har man stora chanser att bygga på sitt sociala nätverk och skaffa nya vänner. Vi är dessutom mycket aktiva i samarbeten med föreningslivet och vi sponsrar flera föreningar. Vi är bl.a. huvudsponsorer till den ideella föreningen Idrottsföreningen Positivum Göteborg (IFP). IFP har som mål att erbjuda idrott till alla, oavsett om du är nybörjare, motionär eller nyanländ och vill finna ett positivt sammanhang. Dessa värderingar står bakom vi till fullo och som ett resultat av vår frikostiga sponsring har föreningen även valt att nyttja vårt namn. Därför har vi ett rikt kontaktnät i föreningslivet och våra ungdomar kan enkelt prova på nya former av aktiviteter.

Kontakt
Beatrice
010-49527 93
beatrice@positivum.se