Delaktighet i arbetslivet

bild-bea-cheesy

Vi hjälper våra ungdomar ut i arbetslivet

På Positivum arbetar vi målinriktat med att våra ungdomar ska få erfarenheter av arbetslivet för att öka deras chanser att klara sig på egen hand då de flyttar från oss. Som ungdom kan vara svårt att få en chans på en arbetsplats att visa vad man går för. Det är särskilt svårt för ungdomar som är ensamkommande, har en psykosocial problematik eller en psykisk funktionsnedsättning att ta sig in på arbetsmarknaden. Därför har Positivum en egen sysselsättningskoordinator vars arbete kan liknas vid en jobbcoachs. Varje ungdom kartläggs och en plan läggs upp för hur varje individ ska komma närmare sitt mål och nå arbetslivet. Det kan vara form i form av extrajobb, sommarjobb, praktik eller språkträning.

Sysselsättningskoordinatorn har ett arbetsgivarperspektiv, dvs. om inte arbetsgivaren upplever upplägget som ett win-win förhållande så kommer det i slutändan inte gynna ungdomen heller. Det är därför matchningsförfarandet är så centralt. Syftet är att sysselsättningskoordinatorn stöttar såväl ungdomen som arbetsgivaren genom hela processen.

Utöver vår sysselsättningskoordinator så spelar hela sysselsättningsperspektivet en självklar och viktig roll i alla våra verksamheter där all personal är engagerad och involverad.

Läs gärna mer om hur vi arbetar med företag i vårt infoblad till arbetsgivare.

Kontakt

Beatrice

010- 495 27 93

beatrice@positivum.se