Tolkförmedling

slide2

Positivum Tolkförmedling
Under 2015 kunde vi se det skriande behovet av tolkar då vårt eget behov av tolkar inte alltid kunde tillgodoses och därför startade vi Positivum Tolkförmedling .
Vi tar tillvara på de språkkunskaper som vi har internt inom Positivum och kan nu erbjuda utbildade tolkar till både kommuner och övriga verksamheter.

Välkommen att höra av dig för att boka en tolk.

Kontakt:
Monir Salemi
010- 495 27 89
monir@positivum.se