Behandlingshem (HVB)


Hem för vård eller boende
Positivum har tre HVB-hem i Kungsbacka där vi har ramavtal med kommunen och i Marks kommun driver vi ett HVB-hem på entreprenad. Våra boenden ligger både lantligt och närmare centralpunkter. Vårt fokus i arbetet med ungdomarna är ur ett miljöterapeutiskt synsätt där ram och struktur är centralt. I vårt miljöterapeutiska arbetssätt ingår även ADL-träning (aktiviteter i dagliga livet) och lösningsfokuserat arbete som viktiga komponenter. Varje ungdom ska må bra hos oss och utvecklas till en självständig individ som integrerats väl i samhället. Att arbeta med sysselsättning och bra aktiviteter är ytterligare ett område som vi prioriterar högt. Allt arbete hos oss i Positivum sker i enlighet med BBIC.

Kost och hälsa tycker vi på Positivum är viktigt och utöver egna träningskort till valfritt idrottsutövande ingår även medlemskap i IF Positivum, en idrottsförening med fokus på hälsa och integration.

Kontakt
Rickard
010- 495 27 87
rickard@positivum.se