Utslussningsboende

bild-bea-skriver-pa-tavlan

Utslussningsboende för ensamkommande ungdomar eller personer med psykosocial eller psykiatrisk problematik/funktionsnedsättning
Vi kan erbjuda utslussningsboende med eller utan stöd till målgruppen ensamkommande ungdomar samt personer med psykosocial eller psykiatrisk problematik/funktionsnedsättning.

Hos Positivum är det centralt att arbeta med det salutogena (friska) hos människor. Vi ser människans egen förmåga och kapacitet att integreras i samhället. Därför arbetar vi aktivt med integrationsarbete av olika slag. Med vårt stöd utgår vi från att våra boende har förmågan att själva skapa rika liv. I arbetet med våra ungdomar erbjuder vi:

  • Individuell coachning ut i arbetslivet och föreningslivet från vår sysselsättningssamordnare. Läs mer under Sysselsättning.
  • Läxhjälp av två doktorander från Chalmers.
  • Gymkort till träningsanläggning nära ungdomens boende.
  • En kontaktperson som stöttar ungdomen i dennes kontakter med olika myndigheter. Kontaktpersonen hjälper ungdomen att hitta rätt i samhället och om det behövs så visar den hur vardagliga sysslor kan utföras.

Kontakt
Kontoret i Mölndal
010- 495 27 96
info@positivum.se