Sävedalen AIK


Sävedalen AIK
Sävedalen AIK (SAIK) består av tre sektioner, friidrott, orientering och skidor. Sävedalen AIK:s friidrottssektion skall erbjuda en trivsam samvaro med träning, tävling och arrangemang för ungdom, junior, senior, elit och motionär. SAIK vill vara en av Sveriges ledande friidrottsklubbar.

SAIKS topptränare kommer till Positivums HVB- hem
Positivum och SAIK har inlett ett samarbete där SAIKS löptränare kommer till en av våra verksamheter och håller i löpträningspass.  Utöver att varje ungdom därigenom erbjuds träning varje vecka av en meriterad tränare, får de dessutom individuell uppföljning och coachning.  Varje ungdom blir även medlem i Sävedalen AIK och är välkommen att delta på övriga träningar i SAIKS befintliga grupper.

Varför samarbetar vi?
Grunden till samarbetet bottnar i Positivums övertygelse om de positiva effekterna av fysisk aktivitet och deltagande i föreningslivet. Fysisk aktivitet reducerar känslor av oro och stärker självkänslan och förutsättningarna för psykosocialt välmående. Det påverkar även studieresultaten positivt. Deltagandet i föreningslivet har som syfte att utöka ungdomens sociala nätverk samt bidra till ökad integration i samhällslivet.

www.saik.nu