AnderssonPiltz Ungdomshem

 

AnderssonPiltz


HVB Landa

Vi erbjuder ett ungdomshem för pojkar i åldern 16-20 år, med kvalificerade insatser av ungdoms- och familjebehandlare samt legitimerad psykolog.

Vårt HVB finns beläget utanför Frillesås. Vi har sex platser, där vi kan arbeta intensivt i den lilla gruppen.

I centrala Göteborg har vi träningslägenheter att tillgå för de som är 18 till 23 år och stödboende för åldrarna 16 till 20 år.


HVB Frida

Vårt HVB Frida har 9 platser sammanlagt, fördelat på två avdelningar med 6 respektive 3 platser och riktar sig till flickor i åldrarna 16-20 år med psykosocial problematik.

Det kan handla om att ungdomen vistas i olämpliga miljöer, har beteende- och relationsproblem som utvecklats till normbrytande beteenden och utagerande.

Ungdomen kan ha svårt att reglera och uttrycka känslor, hamna i allvarliga konfliktsituationer, dra sig undan, isolera sig, ha tillitssvårigheter och svårigheter att skapa och upprätthålla goda kamratrelationer.

Efter behandling på vårt HVB finns möjlighet till utsluss till stödboende i Kungsbacka eller Göteborg.

HVB Frida har tillstånd från IVO att bedriva hem för vård eller boende riktat till ungdomar med psykosocialproblematik.


Mer om oss
På våra HVB arbetar ungdoms- och familjebehandlare med adekvat utbildning och stort engagemang.

Tillsammans har vi mångårig erfarenhet av familjearbete, ungdomsvård och psykiatri med gedigen kunskap om psykisk ohälsa, trauma, neuropsykiatriska tillstånd, våld i nära relationer, hedersrelaterad problematik kommunikations- och relationsproblem m.m.

Våra insatser präglas av våra värdeord flexibla, tillitsfulla & kvalitetsmedvetna.

På Andersson Piltz arbetar ca 15 medarbetare.
För att arbeta med behandlingsarbete på våra HVB-hem krävs minst en tvåårig eftergymnasial utbildning inom social omvårdnad.


Kontakt

Margret Erla Hrodmarsdottir
Enhetschef
Andersson-Piltz
HVB Landa & HVB Frida
Tel. 0730-43 47 67
margret.hrodmarsdottir@andersson-piltz.se