Cykelverkstan

En av de stora samhällsutmaningarna vi står inför idag är ett ökande utanförskap, vilket ofta är ett resultat av arbetslöshet. Att hitta nya sätt att skapa arbetstillfällen, framförallt för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, är därför en självklarhet när man arbetar för att bidra till ett bättre samhälle.

En av de arbetsmarknadsinsatser Positivumgruppen sjösatt är Cykelverksta’n, som är ett arbetsträningsprojekt ihop med ABF och Stena Fastigheter. Individer som står utanför arbetsmarknaden får här en chans att vara behjälpliga och behövda, och deras vardag fylls med mening.

På fredagar och lördagar håller Idrottsföreningen Positivum i inomhusfotboll i Kvarnbyskolan i Mölndal. Ungdomar med olika bakgrund och socioekonomisk tillhörighet samlas då för att umgås och spela fotboll ihop.

För att bättre komma in i samhället och lära känna de sociala koder som råder i ett koncertsammanhang, har Idrottsföreningen Positivum ett samarbete med Konserthuset i Göteborg. Här visar Fredrik ur Göteborgs Symfoniorkester runt innan konserten börjar.

Djursjöns sommarverksamhet har i över 30 år varit sommarlovets höjdpunkt för tusentals barn runt om i Mölndals kommun. Mot bakgrund av politiska beslut fick verksamheten i år skäras ned, både vad gäller budget och personalstyrka. Under våren sträckte därför ansvariga personer inom Kultur- och fritidsförvaltningen ut en hand till föreningar och företag som de önskade kunde bistå i arbetet med att bibehålla en kvalitetssäkrad verksamhet. Positivumgruppen med idrottsföreningen i spetsen blev en samarbetspartner och möjliggjorde så att ett femtiotal barn fick gå i simskola under sommaren.