Utbildningspatient sökes till februari 2021!

Jag går termin 2 på Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi och ska under termin 3 få möjlighet att arbeta tillsammans med en person för att träna på att genomföra samtal utifrån aktuella KBT-tekniker. Förutsättningarna beskriver jag nedan.

-Vi ska vara okända för varandra.
-Vi behöver träffas och ha ett/flera bedömningssamtal innan min handledare kan godkänna fortsatta samtal.
-Alla samtal spelas in för att visas i handledning.
-Sekretess och samtycke att visa film under handledning skrivs under.
-Kostnad om 200 kr per samtal.

Bekymmer som kan vara aktuella:

· Fobi
· Lättare depression
· Lättare ångest Fobi
· Lättare depression
· Lättare ångest
· Sviktande självförtroende
· Skilsmässa (ej svår)
· Sorg (ej frusen sorg)
· Stress

Om detta låter som något för dig tveka inte och hör av dig så får du mer information.

Hälsningar Suada Dzamastagic

Stödboendet Tölö
suada.dzamastagic@positivum.se
0730-435065