Kvinnojourboende Linnéa


Kvinnojourboende Linnéa

Linnea är ett drogfritt socialt jourboende för kvinnor där också möjlighet kan finnas till medföljande barn. Boendet ligger centralt i Göteborg och har 26 platser. Vi tar emot placeringar dygnet runt.
Lokalerna har larm och kameraövervakning.

Linnea erbjuder ett bekvämt boende med stora gemensamma sällskapsrum. Vi erbjuder helpension och tillgång till personal dygnet runt.

Rutiner
Linnea är ett drogfritt boende där vi vill ge våra gäster möjlighet att ta ett kliv framåt. Boendet präglas av fasta rutiner och en tydlig ambition mot att våra gäster skall komma vidare till ett drogfritt självständigt liv. Vi arbetar mot en ökad känsla av sammanhang, gemenskap och positiva rutiner i vardagen.

Vi tillämpar fasta tider för gemensam frukost och kvällsmat, bestämda tider för hemkomst kvällstid och en individuell plan för dagen. Boendet samarbetar med koncernens sysselsättningskoordinator för ett individanpassat närmande mot sysselsättning/arbetsmarknaden eller daglig meningsfull aktivitet.
Vi utför även drog- och alkoholtester vid misstanke om påverkan.

Personal
På Linnea arbetar erfaren personal och samtliga medarbetare är utbildade inom missbruk och beroende. För att få anställning på Linnea krävs eftergymnasial social utbildning på minst två år eller minst 5 års arbetslivserfarenhet. All personal utbildas även i HLR, Lågaffektivt bemötande, Traumamedveten omsorg, MI och KBT.

Linnea har också tillgång till legitimerad barnmorska.

Kontakt
031-42 65 03
linnea@positivum.se