Kvinnojourboende Linnéa & Villa Förtroligheten


Kvinnojourboende Linnéa är ett fristående skyddat boende för kvinnor med möjlighet till medföljande barn. Boendet har möjlighet att ta emot nya placeringar dygnet runt.

Linnéa ligger centralt i Göteborg, i ett före detta pensionat. Lokalerna har larm och TV-övervakning. Linnéa har en gammaldags charm och erbjuder ett bekvämt boende med stora gemensamma sällskapsrum. Boendet har plats för 26 kvinnor. Helpension samt tillgång till personal dygnet runt ingår.

Tillsammans med den boende och ansvarig socialsekreterare, görs en individuell arbetsplan som bl.a. kan innehålla säkerhetsplanering, praktisk hjälp och stöd i kontakt med myndigheter, sjukvård, söka bostad mm. Vårt mål är att skapa en trygg miljö för våra boende för att kunna möjliggöra individens egen förmåga att reflektera och komma till insikt över sin situation och genom oss får stöd och hjälp till förändring så att de kan växa som individer och få ökad livskvalitet.

Kontakt
031-42 65 03
info@kvinnojourboendelinnea.se


Kvinnojourboende Linnéa utökade i januari 2005 sin verksamhet med Villa Förtroligheten i syfte att kunna erbjuda ett boende anpassat för medföljande barn.

Fr.o.m. 1 april 2021 ställs Villa Förtroligheten om till att endast ta emot placeringar med skyddsbehov.

Villa Förtroligheten är ett skyddat boende med säkerhetsklass 3 för våldsutsatta kvinnor med eller utan medföljande barn. Vi vänder oss till kvinnor från 21 år och uppåt, som är i behov av skydd. Vi kan ta emot placeringar dygnet runt årets alla dagar då boendet alltid är bemannat. Vid behov finns möjlighet för hämtning av ny placering till boendet efter överenskommelse. Villa Förtroligheten är ett drogfritt boende.

Villa Förtroligheten erbjuder ett tryggt boende i en lugn miljö mitt i ett villaområde. Huset består av stora gemensamma sällskapsrum, stort lekrum samt en trädgård att njuta av för både stora och små. Boendet har 13 rum av varierande storlek inredda för att skapa en vacker och ombonad atmosfär. Huset har skalskydd, TV-övervakning och samtlig personal bär personlarm som är direktkopplat till larmcentral. Boendet är bemannat med utbildad personal dygnet runt. I boendet ingår helpension. Boendet erbjuder även hälsofrämjande verksamhet till kvinnorna. Boendet har ett samtalsrum/studierum där medföljande skolbarn är välkomna att i lugn och ro fortsätta sitt skolarbete under tiden för familjens boendeplacering. Boendet har god kontakt med en lokal skola varvid det i särskilda fall kan finnas möjlighet för medföljande barn att få tillgång till grundskola härvid.

Barn på Villa Förtroligheten har tillgång till en utbildad barnpedagog två förmiddagar i veckan samt barnstund med boendepedagog en kväll i veckan. Vi har en erfaren barnsamordnare på plats blandade tider vardag, kväll och helg.
På vårt skyddade boende möter vi barn som på olika sätt upplevt våld och ofta befinner sig i en akut krissituation. Barnsamordnarens uppdrag är att vara en trygg vuxen som erbjuder dessa barn en möjlighet att sätta ord på sina upplevelser och ge dem en chans att bli sedda utifrån deras egna förutsättningar. Vi vill att det ska vara begripligt för barnen som bor hos oss varför detta sker och också vad denna tillfälliga boendeform innebär. Vår barnsamordnare är utbildad i samtalsmetoden Trappan (from hösten 2021).
Vi är måna om att kvinnans ärende ska kunna drivas framåt. Därav kan vi avsätta personal enligt överenskommelse med socialtjänsten i syfte att passa medföljande barn dagtid under planerade möten där mamma deltar. Detta gör vi när verksamheten tillåter.

Varje kvinna tilldelas en kontaktperson. Kontaktpersonen erbjuder regelbundna stödjande samtal, samt upprättar utefter inkommet uppdrag från socialtjänsten en genomförandeplan med kvinnan som bl.a. kan innehålla stöd i kontakt med myndigheter och sjukvård, söka bostad mm. Boendets personal upprättar alltid en säkerhetsplanering med kvinnorna utefter deras individuella förutsättningar och behov. Säkerhetsplaneringen är ett levande dokument.

Vi vill skapa professionella relationer genom trygghet, respekt och omsorg. Genom det vill vi motivera och stärka kvinnorna till att leva ett liv utan våld.

Verksamheten erbjuder:

 • Kontaktperson
 • Barnsamordnare
 • Barnpedagog 2 dgr i veckan
 • Säkerhetsplanering
 • Stödjande samtal
 • FREDA
 • Trappansamtal fr.o.m augusti 2021
 • Patriark
 • Hälsofrämjande insatser
 • Juridisk rådgivning
 • Stöd till sysselsättning genom vårt utbildnings- och arbetsmarknadsenhet
 • Hämtning efter överenskommelse

Kontakt
031-83 10 00
info@annexvillafortroligheten.se


Kvinnojourboende Linnéa & Villa Förtrolighetens Hemsida