Villa Viking

Villa Viking är ett LSS boende beläget i Herrljunga, Västergötland. Vi tar emot ungdomar från 14-21 år ifrån hela Sverige. För att flytta till oss skall man vara beviljad ett LSS-beslut (Boende §9.8).
Vi tar emot ungdomar med begåvningsnedsättningar och/eller neuropsykiatriska diagnoser som t.ex. autism, aspergersyndrom, ADHD. Vi välkomnar både flickor och pojkar.

Vi arbetar utifrån BBIC´s modell i genomförande av insatserna.
Tillsammans med anhöriga och socialtjänst samverkar vi för att hitta en helhetslösning för varje ungdom som bland annat innefattar en individuellt anpassad skolgång Vi samverkar med flera skolor i närområdet (grundskola och gymnasium).
Utifrån ungdomens önskemål, behov och intressen skapar vi även en meningsfull fritid.

I boendet strävar vi efter att ha hemlika förhållanden, och trivsamma miljöer som ungdomarna får vara med och utforma.
Ungdomarna bor i egna rum och har tillgång fina gemensamhetsutrymmen både inne och ute i trädgården.

Vi skapar en tydlig och förutsägbar vardag för våra ungdomar genom
individanpassande pedagogiska hjälpmedel och en strukturerad vardag.
På Villa Viking får närstående och familj komma på besök och övernattningsmöjligheter finns.

Vi har hög personaltäthet med bemanning dygnet runt för att kunna tillgodose de omfattande behoven. Medarbetarna består av ungefär hälften män, hälften kvinnor.
Personalgruppen är utbildad inom området, har lång erfarenhet och blandad kompentens. Samtlig personal utbildas dessutom i HLR, AKK, lågaffektivt bemötande, rePULSE, traumamedveten omsorg, MI och KBT.

Tydlighet – Värme – Trygghet – Humor – Tålamod – Inkännande


Läs mer på Villa Vikings hemsida


Kontakt
Föreståndare Madelene Norlander
Telefon: 0513-799063
E-post: madelene.norlander@glantan.org

Villa Viking
Hasselvägen 1
524 30 Herrljunga