Boende med stöd

Vårt Boende med stöd tar emot vuxna individer från 21 år och uppåt, där behov kan finnas av stöd med anledning av tex psykisk ohälsa, tidigare missbruksproblematik, samsjuklighet eller utifrån annat behov.

HVB

HVB

Positivum har flera stödlägenheter vilket möjliggör utsluss för de ungdomar som är redo att ta nästa steg till självständighet. Utslussen är en förlängning av den vård och behandling som ungdomen har fått hos oss.

Stödboende

Vi erbjuder stödboenden för målgruppen barn och unga i ålder 16-20 år som tidigare har varit placerade för social problematik, eller lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation.

Skyddat boende

Vi erbjuder skyddat boende med säkerhetsklass 3 för våldsutsatta kvinnor, samt skyddat boende med individanpassat stöd för personer som vill lämna en kriminell livsstil.

Familjehem

PositivumGruppens familjehemsenhet arbetar med barn och ungdomar i åldern 0-21 år. Familjehemmen är vanliga familjer som tar hand om barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar eller som kommit till Sverige utan sina familjer.

Öppenvård

Öppenvård och aktivitetscenter tillhandahåller en daglig struktur och regelbundna aktiviteter med syfte att öka den enskildes förmåga till långsiktig drogfrihet, brottsfri livsstil och individanpassad arbetslivsinriktad stöd i en drogfri miljö. Öppenvården öppnar inom snar framtid!

Akut/jourboende

Vi erbjuder ett drogfritt akutboende för kvinnor med tillgång till personal dygnet runt.

Kvinnojourboende Linnéa

LSS-Boende

Vi tar emot ungdomar från 14-21 år ifrån hela Sverige.
För att flytta till oss skall man vara beviljad ett LSS-beslut (Boende §9.8).

Vi välkomnar både flickor och pojkar.

Utbildning

Positivumgruppen driver Aniaragymnasiet som finns i välutrustade och moderna lokaler på Kyrkogatan, mitt emot NK i centrala Göteborg. På skolan går över 300 elever som läser inriktningarna Ekonomi, Handel, Turism eller Samhäll.

Om oss

PositivumGruppen startade 2013 och är en snabbt växande koncern inom socialt arbete och utbildning i Västsverige. Vi arbetar i vardagen utifrån våra värdeord:

kvalitetsmedvetenhet, flexibilitet och pålitlighet.