Om Oss

PositivumGruppen startade 2013 och är en snabbt växande koncern inom socialt arbete och utbildning i Västsverige.

Vårt företagande har utgångspunkt i vår vision om att:
Positivum ska vara med och bygga ett bättre samhälle för de många människorna”.

Vi arbetar i vardagen utifrån våra värdeord: kvalitetsmedvetenhet, flexibilitet och pålitlighet.
Vi är övertygade om att grunden till ett gott liv är ett tryggt boende, en meningsfull sysselsättning och en berikande fritid, och det är runt dessa tre områden vi bygger våra verksamheter.

Idag bedriver Positivumgruppen stödboende för ungdomar med psykosocial problematik, familjehemsvård, öppenvård, HVB-hem, kvinnojourer, boende med stöd för unga vuxna samt en gymnasieskola.

Genom vår bredd har vi möjlighet att erbjuda våra kunder en utökad vårdkedja med individanpassade boendelösningar allteftersom behoven förändras.

Läs vår integritetspolicy