Positivum HVB Boenden AB

Positivum HVB boenden AB har sammanlagt 5 stödlägenheter vilket möjliggör för utsluss för de ungdomar som är redo att ta nästa steg till självständighet. Utslussen fungerar som en förlängning av den vård och behandling som ungdomen har fått på Positivum HVB. Syftet är främst att få en mjuk övergång från en lång placering på HVB-hem samt att ungdomen skall få stöd i att implementera de nya kunskaper och erfarenheter som han eller hon har skaffat sig under behandlingen.

Läs mer


Villa Fredriksborg

Villa Fredriksborg är ett öppet HVB hem för flickor och pojkar i åldern 14-20 år. Vi tar emot ungdomar från hela Sverige med beslut utifrån både SoL och LVU. Villa Fredriksborg ligger beläget i central Herrljunga.

På Villa Fredriksborg bedrivs behandlingsarbete med ungdomar som alla har ett unikt sätt att uppfatta, tolka och förstå sig själva, sin vardag, och sin omgivning.

Läs mer