Boende med stöd

Vårt Boende med stöd tar emot vuxna individer, från 21 år och uppåt, där behov kan finnas av stöd med anledning av tex psykisk ohälsa, tidigare missbruksproblematik, samsjuklighet eller utifrån annat behov.

Hos oss bor man själv i en lägenhet som är fullt möblerad och i insatsen ingår strukturerat stöd av kvalificerad boendepedagog. Vi har lägenheter på olika ställen i Göteborgsområdet, Kungsbacka och Varberg.

Vi har också möjlighet att ta emot personer som har ett skyddsbehov och där erbjuder vi larmpaket och strukturerat stöd som också syftar till att stärka personens skyddstänk.

Tillsammans med klienten gör vi inledningsvis en kartläggning av vilka behov som finns. Kartläggningen sker utifrån boende och ekonomi, sysselsättning, fysisk och psykisk hälsa samt sociala relationer.

När man är placerad hos oss finns alltid möjligheten att komma i sysselsättning via Samjobb.

Vi strävar efter individens delaktighet och arbetar därför tillsammans med den klient som i sin nuvarande situation har behov av ett boende med stöd. Vilket stöd varje enskild individ behöver skiljer sig åt därför anpassar vi våra insatser för att nå bästa resultat.

Våra boendepedagoger har adekvat utbildning och för oss är ett lågaffektivt bemötande självklart. Personalen har också utbildning i Traumamedveten omsorg, TMO och MI. Kompetens och kunskap finns också kring andra metoder såsom MET och KBT.

     

Kontakt
Placeringsförfrågan: 0707-78 66 64
Dagansvarig: 0722-26 44 83
Jour: 031-27 28 28


Villa Bo
0730-856751
villabo@positivum.se


Villa Aren
031-272828
villaaren@positivum.se


Villa Olof
0722-264483
villaolof@positivum.se