Utbildning

 

Utbildning

Positivum driver sedan hösten 2017 Aniaragymnasiet i centrum av Göteborg. Tanken med verksamheten är att fylla den del i vår vision “Ett bättre samhälle för de många människorna” som tidigare saknades. Vi kan nu arbeta vidare med att utveckla målet om att kunna erbjuda bra boendemiljö, kvalitativa studier och en meningsfull fritid anpassad till den enskilda individens behov.


Aniaragymnasiet