Vision

”Positivum skall vara med och bygga ett bättre samhälle för de många människorna”

För att kunna vara med och skapa ett bättre samhälle för de många människorna vi möter, så behöver vi kunna erbjuda lösningar inom olika områden för att kunna skapa en helhet åt individen.

Inom Positivum så tror vi att förutsättningarna för att kunna nå vår vision bygger på olika hörnstenar.
De hörnstenar som behövs är:

  • Förutsättningar för ett tryggt boende.
  • Förutsättningar för en trygg utbildning/sysselsättning.
  • Förutsättningar för en sund fritidsmiljö.

Genom dessa hörnstenar så har vi förvärvat och byggt upp egna verksamheter som kan ta hand om de behoven som uppstår inom de olika hörnstenarna.

Våra värdeord: Flexibla, Pålitliga, Kvalitetsmedvetna

Alla bolag i koncernen skall bygga ett bättre samhälle för de många människorna på sitt unika sätt med riktning mot den koncerngemensamma visionen och värdeorden.