Kontakt

Kontakt

Skalldalsvägen 18
436 52 Hovås

Telefon : 031-27 28 28
E-post: info@positivum.se
All försäljning eller förfrågningar om samarbeten avseende ej köpt placering kontaktas via denna mailadress.


Verksamhetschef för Positivum vård och behandling och Andersson-Piltz
Jessica Rönnerfors
Telefon: 0709535979
jessica.ronnerfors@positivum.se


Föreståndare för Tölö Stödboende (psykosocial inriktning)
Jessica Rönnerfors
Telefon: 0709535979
jessica.ronnerfors@positivum.se


 

Kontaktperson för Villa Bo
Patrik Lilja
Telefon: 0707786664
patrik@positivum.se


Enhetschef Familjehemsenheten
Andreas Johansson
0709-149054
andreas.johansson@positivum.se

Postadress:
Positivum Vård och behandling
Familjehemsenheten
Skalldalsvägen 18
436 52 Hovås


Enhetschef Kvinnojourboende Linnea och Villa Förtroligheten
Annika Bodin
Telefon: 0730-840803
annika.bodin@positivum.se


Enhetschef/Föreståndare HVB
Margret Erla Hrodmarsdottir
Enhetschef
Andersson-Piltz
HVB Landa & HVB Frida
Tel. 0730-434767
margret.hrodmarsdottir@andersson-piltz.se


 

Enhetschef Öppenvård
Maria Thoresson
Mobil: 0701446749
maria.thoresson@positivum.se