Kontakt

 

Kontakt

Gamla Kungsbackavägen 26
431 61 Kungsbacka

Telefon : 031-27 28 28
E-post: info@positivum.se

 

Verksamhetschef för Positivum vård och behandling och Andersson-Piltz
Jessica Rönnerfors
Telefon: 0709535979
jessica.ronnerfors@positivum.se

 

Föreståndare för Tölö Stödboende (psykosocial inriktning)
Jessica Rönnerfors
Telefon: 0709535979
jessica.ronnerfors@positivum.se

 

Enhetschef Boende med stöd & Villa Bo
Sarah Andersson
Telefon: 0709536620
sarah.andersson@positivum.se

 

Enhetschef Familjehemsenheten
Tove Mathiesen Lilja
Telefon: 0739-387306
tove@positivum.se

Postadress:
Positivum Vård och behandling
Familjehemsenheten
Skalldalsvägen 18
436 52 Hovås


Enhetschef Kvinnojourboende Linnea och Villa Förtroligheten
Sofia Angervall
Telefon: 0730840803
sofia.angervall@positivum.se


Enhetschef
/Föreståndare HVB
Arian Faily
Telefon: 0709-535978
arian.faily@positivum.se

Andersson-Piltz ungdomshem
HVB Landa (pojkar 16-20 år)

Positivum AB
HVB Frida (flickor 16-20 år)


Enhetschef Stödboende Mölndal (ensamkommande)
Tove Mathiesen Lilja
Telefon: 072-8577482
tove@positivum.se


Enhetschef Öppenvård
Maria Thoresson
Mobil: 0701446749
maria.thoresson@positivum.se