Stöd & integration

landa-hem-blommor

Stöd & integration

Positivum är ett vård- och omsorgsföretag med inriktning på boenden med insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL). Vi på Positivum är mycket kvalitetsmedvetna inom ramen för vårt uppdrag och kvalitet är vår högsta prioritet. Vi gör vårt yttersta för att alla våra boende ska ha möjligheten att utvecklas och skapa rika liv. En av våra främsta målgrupper är ensamkommande ungdomar. Vi erbjuder utslussningsboende och akutboende samt hem för vård eller boende (HVB). Vi har idag ramavtal med Göteborg, Mölndal och Kungsbacka kommun.

Kontakt
Rickard Krogh
072-857 74 83
rickard@positivum.se


Boende med stöd

Positivum vård & behandling bedriver boende med stöd. Boende med stöd är en verksamhet inriktad mot vuxna från 21 år uppåt som behöver en placering i lägenhet med stöd av boendepedagoger.

Kontakt
Tove Mathiesen Lilja
0739387306
tove@positivum.se


Vård & behandling