Familjehem sökes

PositivumGruppens Familjehemsenhet söker nya Familjehem

Det finns barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin ursprungsfamilj.
Vi söker familjehem där dessa barn och ungdomar kan erbjudas ett nytt sammanhang med trygga, stabila och kärleksfulla vuxna som har tid, erfarenhet och engagemang att ombesörja dessa barns behov.

Vem kan bli familjehem?

Familjehem kan se ut på många olika sätt. Det viktigaste är att familjen tagit ett gemensamt genomtänkt beslut så att man har tid och ett långsiktigt engagemang samt att man har ett kärleksfullt hem att erbjuda.

Det är en stor sak att ta emot ett okänt barn i familjen. Det är en extra utmaning att öppna sitt hem för ett barn med psykosocial problematik eller neuropsykiatriska funktionsvariationer. Det är därför viktigt att ni har tidigare erfarenhet av barn och gärna av barn med särskilda behov. Det är positivt men inte nödvändigt om ni varit familjehem tidigare.

PositivumGruppen erbjuder

Våra familjehem får tillgång till en familjehemskonsulent som handleder familjehemmet två gånger i månaden i hemmiljö. Däremellan hörs man vid via telefon.
Alla familjehem får också utbildningar som ”Ett hem att växa i” Lågaffektivt bemötande och Traumamedveten omsorg.

Är du du eller någon du känner intresserade av att bli familjehem eller av att höra mer om hur det är att vara familjehem.
Kontakta Andreas Johansson på tel: 070-914 90 54 el mail: andreas.johansson@positivum.se