Positivum är med på Göteborgs stads årliga konferens Jämlikt Göteborg – gör mer, gör bättre.

Heldagskonferensen är den del av stadens arbete att bryta trenden mot ökande skillnader i livsvillkor och hälsa. Stor vikt lades på hur man kan arbeta förebyggande med barn i unga åldrar samt vikten av att arbeta med arbetsrelaterad integration.  Stjärnan på scen kan ha varit Skandias representant som konkret visade på en fin simuleringsmodell för ekonomiska vinster för folkhälsan vid livstilsförändringar.

Självklart är vi med i stadens strävan mot ett mer Jämlikt Göteborg. Genom våra integrationssatsningar möjliggör även vi ökad delaktighet i samhällslivet. Ett exempel är hur alla kan bli medlemmar i Idrottsföreningen Positivum för endast 100 kr och få tillgång till föreningens samtliga aktiviteter och idrottssektioner.

Konferensen Jämlikt Göteborg 15 nov – Vi är på plats!

Category: Positivum Nytt
0

Join the discussion

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

två × 4 =