Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) anordnade idag förankringskonferensen Nya GRannar, som vänder sig till förvaltningar, organisationer och föreningar som arbetar med ensamkommande unga i Mölndal. Syftet var att höja personalens kompetens samt bidra till ökad samverkan mellan bland annat boenden, skolan och socialtjänsten. Positivum var på plats!

grkom.se/nyagrannar

Nya GRannar

Category: Positivum Nytt
0

Join the discussion

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

13 − tolv =