Villa Aren

Villa Aren ingår i Positivums kedja av kollektiva stödboenden

Villa Aren riktar sig till män som är 21 år och uppåt Boendet är ett drogfritt boende och bemannat dygnet runt. Vårt boende är uppdelat i två delar av en boendekedja en del med bostadsrum och en del med lägenheter detta tillsammans bildar det kollektiva boendet Aren. Boendet har ett stort gemensamt kök med uppehållsutrymmen att umgås i och ett stort uppehållsutrymme på vinden för gemensamma aktiviteter och i källaren finns ett stort nybyggt gym för alla boende.

Många som bor hos oss har en drogproblematik, psykisk ohälsa, fysisk ohälsa och vissa en kriminalitet bakom sig och en placering hos oss kan vara ett första steg i målet och önskan om att upprätthålla drogfrihet, ansvarsfullhet och stabilisering i sitt liv.
Vårt boende ligger i centrala Göteborg.

Vårt mål är att skapa en trygg boendemiljö för våra boende för att kunna möjliggöra individens egen förmåga att reflektera över sin livssituation och genom oss få stöd och hjälp till förändring så att den boende kan utvecklas som individ och få ökad livskvalitet.

Varje bostadsrum är möblerat och med smart tv och Netflix och delar toalett, tvättstuga, allrum och kök med de andra boende.
Lägenheterna är fullutrustade och med eget kök och toalett.

Varje dag serveras frukost och kvällsmat på fasta tider. På vardagarna får vi lunch och middag levererat från en lunchrestaurang där man kan välja på flertalet olika rätter, det finns alltid vegetariskt alternativ. Vi stöttar också i matlagning om det är önskvärt i vårt gemensamma kök.

Morgon och kvällsmöten

Ingår i boendestrukturen hos hos Villa Aren.

Syftet med morgon och kvällsmöten är att skapa rutiner och planering och delaktighet i placeringen för den boende. Placeringen bygger på frivillighet. I samband med morgon och kvällsmöten identifierar vi och hanterar tillsammans de utvecklingsområden som den boende har och skapar en s.k. dag agenda en (”att-göra-lista”) som syftar till att höja funktionsnivån och sänka den stressnivå många har vid att vara ny nykter eller avgiftad. Denna agenda följs upp på kvällsmötet. All slags förändring skapar stress på olika livsområden, med morgon och kvällsmöten ökar samarbetet som stärker personen i att synliggöra, planera, påbörja och slutligen slutföra de mål och plan som vårdplanen/genomförandeplanen bygger på under sin vistelse hos Villa Aren.

Morgonmöten och kvällsmöten kommer hjälpa den boende och personalen att komma fram till målen i vårdplanen/genomförandeplanen samt stödja personen att leva utan alkohol och droger eller kriminalitet under sin vistelse på Villa Aren. I de fall där kriminaliteten påverkat personen så att ett kollektivt boende inte är aktuellt finns det andra insatser att erbjuda individanpassat stöd för människor som vill lämna en kriminell livsstil.

Boendet

Vi har veckovisa husmöten för att våra boende ska ges möjlighet att vara delaktiga i utformningen av boendet i den mån det är möjligt.

Vi bjuder in till gemensamma aktiviteter såsom matlagning, bakning, spelkvällar friskvårdsaktiviteter såsom gym och träning.

Vi arbetar utifrån socialtjänstens vårdplan och upprättar tillsammans med den boende en genomförandeplan som följs upp i kontaktmannasamtal. Hur stödet ser ut kan därför se olika ut beroende på individens behov. ADL träning ingår utifrån den boendes behov och vi ger stöd i att etablera och upprätthålla vårdkontakter, tex med placerande socialtjänst och för den enskilde viktiga vårdkontakter.

Utandningsprov och drogtest kan ske vid misstanke om drogpåverkan.

Sysselsättningskoordinator

Tillsammans med Positivum Öppenvård & Aktivitetscenter sysselsättningskoordinator kommer den boende erbjudas att få möjligheten att träffa en sysselsättningskoordinator som tillsammans med kontaktpersonen kommer identifiera och hantera och lära de färdigheter som stärker en livsstilsförändring med målet att komma ut i arbete eller studier.

Vår strävan är att alla ska kunna ta del utav arbetsmarknaden. För att den boende och vi ska få en klarare bild över vilka förberedande insatser den boende är i behov av så kommer vi tillsammans att arbeta med vår sysselsättningsförberedande screening.

Vår målsättning med sysselsättningsförberedande screening är att arbeta fram en insatsplan som hjälper den boende med de mål som denne önskar i sitt liv.

Alkohol och drogterapeut

Tillsammans med Positivum Öppenvård & Aktivitetscenters alkohol och drogterapeut kommer den boende erbjudas bedömningssamtal om det önskas av den boende eller av remittenten – socialtjänsten.

Bedömningssamtalen inleds av den boendes kontaktperson och med möjligheten att träffa en alkohol och drogterapeut som tillsammans med den boende samt remittent kommer identifiera och engagera den boende i en samarbetsprocess som med hjälp av motiverande och pedagogiska insatser fokuserar på att matcha de insatser som bedöms som mest effektiva utifrån klientens behov, situation och mål.

Undersöka vilka andra insatser den boende har eller saknar för sitt huvudproblem som stärker en livsstilsförändring. Vid behov kan en plats på Positivums öppenvård & Aktivitetscenter erbjudas i samråd med remittenten – socialtjänsten.

Personal

På Villa Aren finns personal med adekvat utbildning, stort engagemang och erfarenhet av att arbeta med olika former av drogproblematik, psykisk ohälsa, kriminalitet och sociala svårigheter. Erfarenhet finns också av att arbeta med personer från olika kulturer.

Vår styrka är att vi utgår från ett eklektiskt förhållningssätt vilket innebär att vi anpassar insatsernas utförande utifrån de behov och förutsättningar klienten har. För oss är ett nära samarbete med andra aktörer runt den enskilde såsom socialtjänsten, frivården, sjukvård en förutsättning för att lyckas i arbetet tillsammans med individen likaså att en hög delaktighet och samarbete från den enskilde!


Kontakt
Telefon Villa Aren: 031-27 28 28
E-post: villaaren@positivum.se