Villa Bo

Villa Bo – Kollektivt stödboende för män

Villa Bo är ett kollektiv stödboende för män som är 21 år och uppåt. Boendet är drogfritt och bemannat dygnet runt. Vårt boende har 12 platser. Många som bor hos oss har en beroendeproblematik bakom sig och placering hos oss kan vara ett första steg i målet att upprätthålla drogfrihet. Vårt boende ligger strax söder om Göteborg.

Vårt mål är att skapa en trygg boendemiljö för våra boende för att kunna möjliggöra individens egen förmåga att reflektera över sin livssituation och genom oss få stöd och hjälp till förändring så att de kan växa som individer och få ökad livskvalitet.

Varje boende har ett eget möblerat rum och delar toalett, tvättstuga, allrum och kök med de andra boende.

Varje dag serveras frukost och kvällsmat på fast tider. På vardagarna får vi lunch och middag levererat från en lunchrestaurang där man kan välja på flertalet olika rätter, det finns alltid vegetariskt alternativ. Vi stöttar också i matlagning om det är önskvärt i vårt gemensamma kök.

I boendet bjuder vi in till gemensamma aktiviteter såsom matlagning, bakning, spelkvällar mm. Vi har veckovisa husmöten för att våra boende ska ges möjlighet att vara delaktiga i utformningen av boendet i den mån det är möjligt.

Vi arbetar utifrån socialtjänstens vårdplan och upprättar tillsammans med den boende en genomförandeplan som följs upp i kontaktmannasamtal. Hur stödet ser ut kan därför se olika ut beroende på individens behov. ADL träning ingår utifrån den boendes behov och vi ger stöd i att etablera och upprätthålla vårdkontakter, tex med placerande socialtjänst och för den enskilde viktiga vårdkontakter.

Utandningsprov och drogtest kan ske vid misstanke om drogpåverkan.

På Villa Bo finns personal med adekvat utbildning, stort engagemang och erfarenhet av att arbeta med missbruksproblematik, psykisk ohälsa och sociala svårigheter. Erfarenhet finns också av att arbeta med personer från olika kulturer.

Vår styrka är att vi utgår från ett eklektiskt förhållningssätt vilket innebär att vi anpassar insatsernas utförande utifrån de behov och förutsättningar klienten har. För oss är ett nära samarbete med andra aktörer runt den enskilde såsom socialtjänsten, sjukvård mfl en förutsättning för att lyckas i arbetet tillsammans med individen likaså att en hög delaktighet från den enskilde!

Kontakt
Patrik Lilja, kontaktperson för
Villa Bo
0707-786664

patrik@positivum.se