Villa Fredriksborg

Villa Fredriksborg är ett öppet HVB hem för flickor och pojkar i åldern 14-20 år. Vi tar emot ungdomar från hela Sverige med beslut utifrån både SoL och LVU.
Villa Fredriksborg ligger beläget i central Herrljunga.

På Villa Fredriksborg bedrivs behandlingsarbete med ungdomar som alla har ett
unikt sätt att uppfatta, tolka och förstå sig själva, sin vardag, och sin omgivning.

Inte sällan präglas denna verklighetsuppfattning av en kognitiv funktionsnedsättning
som påverkar impulskontrollen och gör det svårt att se sammanhang och följder.
Hos oss hjälper vi ungdomar att sätta ord på hur de själva uppfattar sin
situation, förstå sin vardag och utvecklas till fungerande unga vuxna.

Behandlingsarbete bedrivs med fokus på ungdomar som har ett eller flera av följande:

  • Utåtagerande beteende
  • Psykosocial problematik
  • Självskadebeteende
  • Neuropsykiatriska diagnoser
  • Utsatt för hedersproblematik

På Villa Fredriksborg arbetar vi systematiskt med barnets samtliga behovsområden
enligt BBIC. HVB-hemmet utgör en stabil miljö genom en strukturerad vardag med många
trygga vuxna runt ungdomen. Behandlingen genomsyras av ett salutogent arbetssätt där ungdomens resurser och positiva egenskaper lyfts fram och uppmuntras. Sociala färdighetsträning är en integrerad del av verksamheten.

Personal på Villa Fredriksborg
Personalen på Villa Fredriksborg har en eftergymnasial utbildning inom socialt arbete. Alla utbildas dessutom inom lågaffektivt bemötande, Traumamedveten omsorg, MI, KBT och rePULSE. Vi eftersträvar en blandad personalgrupp sett till ålder, kön och erfarenhet.


Läs mer på Villa Fredriksborgs hemsida


Kontakt
Föreståndare Madelene Norlander
Telefon: 0513-799063
E-post: madelene.norlander@glantan.org

Villa Fredriksborg
Storgatan 17B
524 30 Herrljunga
Telefon: 0513-126 00