Villa Olof

Villa Olof ingår i Positivums kedja av kollektiva stödboenden

Villa Olof riktar sig till män och kvinnor som är 21 år och uppåt Boendet är ett drogfritt boende och är bemannat på dagtid och kvällstid Vårt boende består av lägenheter
Alla som bor på Villa Olof får en egen lägenhet, lägenheten är fullt utrustad med möbler köksutrustning, TV och Wi-FI. Vi har ett kontor i bottenplan, där kan man kika in för en kopp kaffe, ett samtal eller kanske be om skjuts till ett möte. Vi ser gärna spontana besök på kontoret och har en inbjudande atmosfär, här får man gärna “hänga” en stund om man vill. Vi vill ha ett öppet klimat där man känner sig sedd o välkommen.

Många som bor hos oss har en drogproblematik, psykisk ohälsa, fysisk ohälsa och vissa en kriminalitet bakom sig och en placering hos oss kan vara ett första steg i målet och önskan om att upprätthålla drogfrihet, ansvarsfullhet och stabilisering i sitt liv. I de fall där kriminalitet har påverkat personen så att ett kollektivt boende inte är aktuellt finns det andra insatser att erbjuda individanpassat stöd för människor som vill lämna en kriminell livsstil.

Vårt mål är att skapa en trygg boendemiljö för våra boende för att kunna möjliggöra den boendes egen förmåga att reflektera över sin livssituation och genom oss få stöd och hjälp till förändring så att den boende kan växa som individ och få ökad livskvalitet. Varje boende har en egen lägenhet och delar tvättstuga, med de andra boende. På vardagarna får vi lunch och middag levererat från en lunchrestaurang där man kan välja på flertalet olika rätter, det finns alltid vegetariskt alternativ.

Boendet och Veckoplanering

Veckoplanering ingår i boendestrukturen hos Villa Olof.
I samband med veckoplanering identifierar vi och hanterar tillsammans de utvecklingsområden som den boende har och skapar en s.k. veckoagenda en (”att-göra-lista”) som syftar till att höja funktionsnivån och sänka den stressnivå många har vid att vara ny nykter eller avgiftad. Denna agenda följs upp i kontaktmannasamtalen.
Målsättningen är att skapa rutiner och planering och delaktighet i placeringen för den boende. Placeringen bygger på frivillighet.

All slags förändring skapar stress på olika livsområden, med veckoplanering ökar samarbetet som stärker personen i att synliggöra, planera, påbörja och slutligen slutföra de mål och plan som vårdplanen/genomförandeplanen bygger på under sin vistelse hos Villa Olof. Vi lägger stor vikt vid delaktighet och medbestämmande i denna process. Vi arbetar utifrån socialtjänstens vårdplan och upprättar tillsammans med den boende en genomförandeplan som följs upp i kontaktmannasamtal. Hur stödet ser ut kan därför se olika ut beroende på individens behov. ADL träning ingår utifrån den boendes behov och vi ger stöd i att etablera och upprätthålla vårdkontakter, tex med placerande socialtjänst och för den enskilde viktiga vårdkontakter.

Utandningsprov och drogtest kan ske vid misstanke om drogpåverkan.

Aktiviteter på Villa Olof

Vi erbjuder gemensam träning/fysisk aktivitet, bastu etcetera varje onsdag kl. 10. Torsdagar och söndagar åker vi gemensamt på NA, AA möte (frivilligt).
På Villa Olof genomför vi andra utflykter såsom tex fisketurer till vår stuga vid sjön Säven. Promenadturer i skärgården, och fler efter önskemål och förslag.
På Villa Olof erbjuder vi rehab i form av personlig träning, massage, kostråd och triggerpunktsbehandling. Villa Olof har ett behandlingsrum med massagebänk, energimassagestol och triggerpunktsbehandling.

Vi har avtal med Nordic Wellness där alla våra boende tränar gratis, alla aktiviteter ingår och alla anläggningar ingår.

Sysselsättningskoordinator

Tillsammans med Positivum Öppenvård & Aktivitetscenter sysselsättningskoordinator kommer den boende erbjudas att få möjligheten att träffa vår sysselsättningskoordinator som tillsammans med kontaktpersonen kommer identifiera och hantera och lära de färdigheter som stärker en livsstilsförändring med målet att komma ut i arbete eller studier.

Vår strävan är att alla ska kunna ta del utav arbetsmarknaden. För att den boende och vi ska få en klarare bild över vilka förberedande insatser den boende är i behov av så kommer vi tillsammans att arbeta med vår sysselsättningsförberedande screening.

Vår målsättning med sysselsättningsförberedande screening är att arbeta fram en insatsplan som hjälper den boende med de mål som denne önskar i sitt liv.

Alkohol och drogterapeut

Tillsammans med Positivum Öppenvård & Aktivitetscenters alkohol och drogterapeut kommer den boende erbjudas bedömningssamtal om det önskas av den boende eller remittent – socialtjänsten.

Bedömningssamtalen inleds av den boendes kontaktperson och med möjligheten att träffa en alkohol och drogterapeut som tillsammans med den boende samt remittent kommer identifiera och engagera den boende i en samarbetsprocess som med hjälp av motiverande och pedagogiska insatser fokuserar på att matcha de insatser som bedöms som mest effektiva utifrån klientens behov, situation och mål.

Undersöka vilka andra insatser den boende har eller saknar för sitt huvudproblem som stärker en livsstilsförändring. Vid behov kan en plats på Positivums öppenvård & Aktivitetscenter erbjudas i samråd med remittent – socialtjänsten.

Personal

Villa Olof finns personal med adekvat utbildning, stort engagemang och erfarenhet av att arbeta med olika former av drogproblematik, psykisk ohälsa, kriminalitet och sociala svårigheter. Erfarenhet finns också av att arbeta med personer från olika kulturer.

Vår styrka är att vi utgår från ett eklektiskt förhållningssätt vilket innebär att vi anpassar insatsernas utförande utifrån de behov och förutsättningar klienten har. För oss är ett nära samarbete med andra aktörer runt den enskilde såsom socialtjänsten, sjukvård en förutsättning för att lyckas i arbetet tillsammans med individen likaså att en hög delaktighet och samarbete från den enskilde!


Kontakt
E-post: villaolof@positivum.se
Telefon: 0709-535978
Ahrenbergsgatan 14D
416 73 Göteborg