Familjehem

dsc06059

Är du intresserad av att bli familjehem?
Det finns många barn och ungdomar som av olika orsaker behöver bo i en annan familj än sin egen. Barn och ungdomar som flyttar till familjehem gör det för att de befinner sig i en otrygg miljö eller är nyanlända i Sverige. Att arbeta som professionellt familjehem är en utmaning som ändrar ens vardag. Som professionellt familjehem behöver du vara tillgänglig och ge stöd för ungdomen. Familjen ska ge ungdomen en trygg grund med strukturer och rutiner för att ungdomen ska utvecklas på bästa möjliga vis. Familjen ska integrera ungdomen i samhället och stötta med skolgång, migration och andra myndighetskontakter.

Våra professionella familjehemskonsulenter stöttar, vägleder och ger rådgivning under hela placeringens gång.

Det finns många barn och ungdomar som av olika orsaker behöver bo i en annan familj än sin egen. Därför behövs det fler trygga vuxna som har möjlighet att öppna sitt hem för ett barn, ungdom.
Vad innebär det då att vara ett familjehem?

  • Öppna sitt hem för en ungdom
  • Ge en trygg grund
  • Vara en god förebild
  • Vägledning och integration
  • Familjehemskonsulenter som stöttar familjehemmet

Barn och ungdomar som flyttar till familjehem gör det efter beslut från socialtjänsten när de gör bedömningen att de befinner sig i en otrygg hemmiljö eller är nyinflyttade till Sverige. Att arbeta som professionellt familjehem är en utmaning som ändrar ens vardag. Som professionellt familjehem behöver du vara tillgänglig och ge stöd för ungdomen. Du som familjehem ska ge ungdomen en trygg grund med strukturer och rutiner för att ungdomen ska utvecklas på bästa möjliga vis. Familjen ska integrera ungdomen i samhället och stötta med skolgång, migration och andra myndighetskontakter.
Våra professionella familjehemskonsulenter stöttar, vägleder och ger rådgivning under hela placeringens gång.

Är detta något för din familj så kontakta gärna oss så vi får berätta mer!

Kontakt
Rickard
010-495 27 87
rickard@positivum.se