Våra Verksamheter

landa-hem-blommor

Våra verksamheter

Ensamkommande ungdomar
Positivum är ett vård- och omsorgsföretag med inriktning på boenden med insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL). Vi på Positivum är mycket kvalitetsmedvetna inom ramen för vårt uppdrag och kvalitet är vår högsta prioritet. Vi gör vårt yttersta för att alla våra boende ska ha möjligheten att utvecklas och skapa rika liv. En av våra främsta målgrupper är ensamkommande ungdomar.  Vi erbjuder utslussningsboende och akutboende samt hem för vård eller boende (HVB).  Vi har idag ramavtal med Göteborg, Mölndal och Kungsbacka kommun.

Ungdomar med psykosocial problematik
Vi stöttar också unga vuxna med funktionsnedsättningar eller psykosocial/psykiatrisk problematik i form av utslussningsboende, med eller utan stöd.

Familjehem
Våra verksamheter omfattar även familjehem där vi erbjuder boende för ungdomar i stabila och väl kontrollerade familjer.

Tolkförmedling
Då bristen på tolkar är påtaglig har vi skapat en egen tolkförmedling. Kontakta oss för att anlita en tolk. Läs mer under tolkförmedling.